Diensten
Diensten
Algemeen  |  Aandachtsgebieden  |  Vormen van dienstverlening 


Algemeen
Jepeges richt zich op advies en interim werkzaamheden voor organisaties in de profit en non-profit sector. Wij zijn gespecialiseerd op onderwerpen die hoofdzakelijk in de financiële kolom thuishoren. Dat wil niet zeggen dat de issues uitsluitend financieel van aard hoeven te zijn. Vaak zijn die issues aanwezig op de scheidslijnen tussen de verschillende competentiegebieden binnen de organisatie. Bijvoorbeeld prijsbeleid, waar vaak marketing & sales en finance bij betrokken zijn. Vergelijkenderwijs geldt dit ook voor efficiency maatregelen (produktie of supply chain), beloningsstructuren (HR), etc. Het kan ook zijn dat de issues organisatie breed zijn, maar waar de benodigde competenties in het financiële werkveld liggen. Voorbeelden hiervan zijn management reporting, planning, budgetting en forecasting, financiële besturing.
Aandachtsgebieden
Binnen onze dienstverlening hebben wij de volgende aandachtsgebieden, waar wij met name in exceleren.

 
  • Management control & reporting
Planning, budgetting & controlling, reporting.
  • Cost management
Kostenbeheersing en cost accounting t.b.v. kostprijscalculaties, resultaat bepaling op (groepen van) produkten, diensten en klanten, overhead costing, cost to serve. Lees meer..
  • Prijs en prijsbeleid
Opzetten en beheren van prijs en tarieven structuur.
  • Decision support
Ondersteunen van beslissingsprocessen met business casing, impact analyse, scenario analyse, gevoeligheidsanalyse.
  • Regulatory accounting & support
Regelgevings rapportages en ondersteuning. 
  • Project management
Begeleiden en besturen van programma's en projecten.
 
 
Vormen van dienstverlening

Wij kunnen in diverse rollen u van dienst zijn:

  • Consultant: geven van advies en begeleiding van veranderings trajecten. 
  • Interim manager: tijdelijk invullen van openstaande management functie, waarbij we verder kijken dan alleen op de winkel letten.
  • Trainer: opleiden van medewerkers op specifieke kennisgebieden.
  • Coach: begeleiden van medewerkers in uitoefening van hun functie.
Over Jepeges
Diensten
Werkwijze
Ervaringen
English summary
Contact
Sitemap